ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ ᾿Ιεροσολύμων

PostHeaderIcon Ψάλτες τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ ᾿Ιεροσολύμων

ἠχογραφήσεις ψαλτῶν ποὺ ἔχουν διακονήσει –μόνιμα ἢ προσωρινὰ– στὸν πατριαρχικὸ ναὸ ᾿Αναστάσεως ᾿Ιεροσολύμων σὲ ὁποιανδήποτε ψαλτικὴ θέσι (πρωτοψάλτου, λαμπαδαρίου, δομεστίκου, κανονάρχου κ.λπ.)

1 ᾿Εμμανουὴλ Γ. Βαμβουδάκης, πρωτοψάλτης πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων
2 Χρῖστος Λεβέντης, λαμπαδάριος πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων
3 Σωτήριος Λιόσης, ἱεροψάλτης πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων