ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες

PostHeaderIcon Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες

χορῳδιακὲς ἐκτελέσεις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας ἢ ἐκτός, σὲ ναούς, σὲ συναυλίες κ.λπ..

 

Α΄ — ὑποενότητες χορῳδιῶν

Χορῳδία «Πανελληνίου Συνδέσμου ῾Ιεροψαλτῶν» (Π.Σ.Ι.)

Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν

Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

Χορῳδία Παύλου Φορτωμᾶ

Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Ἄγνωστες χορῳδίες

 

Β΄ — ἄλλες χορῳδίες

1 Χορῳδία ὁμοσπονδίας συλλόγων ἱεροψαλτῶν ῾Ελλάδος
2 Χορῳδίες Θρασυβούλου Στανίτσα
3 Σύλλογος ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν
4 Χορῳδία ᾿Αθανασίου Καραμάνη, Θεσσαλονίκη 1970
5 Χορῳδία ᾿Αθ. Καραμάνη στὴν συναυλία τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου, 1991
6 Χορῳδία ᾿Αθανασίου Παναγιωτίδη
7 χορῳδία Κωνσταντίνου Κατσούλη
8 Χορῳδία Θεοδώρου Βασιλικοῦ
9 χορῳδία Περιστέρη, διάφοροι ὕμνοι
10 χορῳδία Περιστέρη, ὕμνοι ἀναστάσιμοι καὶ τὰ 11 ἑωθινά
11 χορῳδία Περιστέρη (μικτή), συναυλία
12 χορῳδία ᾿Αποστόλου Βαλληνδρᾶ
13 Χορῳδία Χρίστου Χατζηνικολάου
14 χορῳδία ὑπαλλήλων τῆς ἱερᾶς συνόδου
15 Χορῳδία Σίμωνος Καρρᾶ
16 χορῳδία Γεωργίου Κακουλίδη
17 Δημοτικὴ βυζαντινὴ χορῳδία ῾Ηρακλείου, 1988
18 Πολυφωνικὴ χορῳδία Πάτρας, βυζαντινὸς χορὸς 1988
19 Πατραϊκὸς ῞Ομιλος, συναυλία πρὸς τιμὴν τοῦ ᾿Α. Καραμάνη, 1991
20 Βυζαντινὴ χορῳδία Χαλανδρίου, Πάτραι 1988
21 χορὸς ἱεροψαλτῶν Μεσολογγίου
22 χορῳδία «Ψαλτικῆς Διάκονοι» (2013)
23 χορῳδία «Ψαλτικῆς Διάκονοι» (2012)
24 Χορῳδία τῆς μονῆς Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης