ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα (3)

PostHeaderIcon Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα (3)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα. ἠ­χο­γρά­φη­σις ᾿Ανδρέου Α. ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι, ἴσως περὶ τὸ 1980.  ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α..

 

1776-01 «Δοῦλοι Κύριον».

 

1776-02 «Σὲ ὑμνοῦμεν».

 

1776-03 «Ἄξιον ἐστὶ» Μισαηλίδου.

 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)