ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, ὑπόλοιπες ἀκολουθίες μαρτίου 2013

PostHeaderIcon χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, ὑπόλοιπες ἀκολουθίες μαρτίου 2013

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

εὐαγγελισμός, δευτέρα 25/3/2013 (ἀποσπάσματα)

 

Μητροπολιτικὸ παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου ᾿Ελευθερίου. ψάλλει ἡ χορῳδία τῆς μητροπόλεως ὑπὸ τὸν πρωτοψάλτη ᾿Απόστολο Παπαδόπουλο καὶ τὸν α΄ δομέστικο Δημήτριο Κανελόπουλο.  ἱερουργεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Νίκου, συμψάλλουν δὲ καὶ ἄλλοι. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1995-1 ἀποσπάσματα ὄρθρου.

 

1995-2 ἀποσπάσματα λειτουργίας.

 

1995-5 δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τοῦ 1821.

 

(δημοσίευσις 8/5/2013)

 

 

 

Β΄ χαιρετισμοί, 29/3/2013 (ἀποσπάσματα)

 

Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν, στὸν ναὸ τοῦ ἁ­γίου Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου. χοράρχες δεξιὰ μὲν ὁ πρωτοψάλτης ᾿Από­στολος Παπαδόπουλος, ἀριστερὰ δὲ ὁ λαμπαδάριος ᾿Αλέξιος Κατσαρός. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1996-1 μικρὸν ἀπόδειπνον (ἀνάγνωσις).

 

1996-2 ὁ κανὼν τοῦ ἀκαθίστου.

 

1996-3 ἡ β΄ στάσις τῶν χαιρετισμῶν (ἱερεὺς Βασίλειος Χρυσόπουλος).

 

1996-4 εὐχὲς καὶ «Τὴν ὡραιότητα».

 

(δημοσίευσις 8/5/2013)

 

 

 

Β΄ κυριακὴ νηστειῶν, 31/3/2013 (ἀποσπάσματα)

 

Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν, στὸν ναὸ τοῦ ἁ­γίου Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου. χοράρχες δεξιὰ μὲν ὁ πρωτοψάλτης ᾿Από­στολος Παπαδόπουλος, ἀριστερὰ δὲ ὁ λαμπαδάριος ᾿Αλέξιος Κατσαρός. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1997-1 ἀποσπάσματα ὄρθρου.

 

1997-2 ἀποσπάσματα λειτουργίας.

 

 

(δημοσίευσις 8/5/2013)