ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

 

᾿Αφιέρωμα· Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης

 

Πατριαρχικοὶ ψάλτες (ἀλφαβητικῶς)

 1. Λεωνίδας ᾿Αστέρης, ἠχογραφήσεις 1999
 2. Δημήτριος Μαγούρης, ἠχογραφήσεις
 3. ᾿Αναστάσιος Μιχαηλίδης (Σόμπατζης)
 4. ᾿Ιάκωβος Ναυπλιώτης ὁ μεγαλοπρεπής (1864-1942)
 5. ᾿Ιάκωβος Ναυπλιώτης, διάφορες ἠχογραφήσεις
 6. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, ἠχογραφήσεις
 7. ᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης (1910-1989), ἠχογραφήσεις
 8. ᾿Α. Παναγιωτίδης· γενέθλιον ἁγ. ᾿Ιωάννου προδρόμου
 9. ᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης, διάφοροι ὕμνοι
 10. ᾿Α. Παναγιωτίδης, ὕμνοι τριῳδίου καὶ μεγάλης ἑβδομάδος
 11. ᾿Α. Παναγιωτίδης, ὕμνοι πεντηκοστῆς
 12. ᾿Α. Παναγιωτίδης, διάφορες ἠχογραφήσεις
 13. Κωνσταντῖνος Πρίγγος (ἠχογραφήσεις)
 14. Κωνσταντῖνος Πρίγγος (1892-1964), ἠχογραφήσεις (φωνοαρχεῖον Δ. ᾿Ιωαννίδη)
 15. Κωνσταντῖνος Πρίγγος (ἀρχεῖον ᾿Αθανασίου Πέττα)
 16. Κωνσταντῖνος Πρίγγος, Βόλος 6/8/1958
 17. Κωνσταντῖνος Πρίγγος, διάφορες ἠχογραφήσεις
 18. Θρασύβουλος Στανίτσας, Φανάριον, 5/3/1961
 19. Θρασύβουλος Στανίτσας (1910-1987), διάφορες ἠχογραφήσεις
 20. Θρασύβουλος Στανίτσας, διάφοροι ὕμνοι
 21. Θρασύβουλος Στανίτσας, χερουβικά
 22. Θρασύβουλος Στανίτσας, ὕμνοι λειτουργίας
 23. Θρασύβουλος Στανίτσας, περίοδος τριῳδίου
 24. Θρασύβουλος Στανίτσας ἐπευφημούμενος ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας!
 25. Θρασύβουλος Στανίτσας, 26 ὀκτωβρίου
 26. Γεώργιος Τσέτσης ἱερεύς, ἠχογραφήσεις

 

Γενικὲς ἠχογραφήσεις

 1. Φανάρι, πατριαρχικός ναός, ἠχογραφήσεις