ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῾Ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις ᾿Εκπομπὲς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

PostHeaderIcon ᾿Εκπομπὲς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη 21/5/1989 (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

῞Υμνοι κυριακῆς παραλύτου, χορῳ­δία ᾿Αθανασίου Πέττα.

66-11 «῾Ρῆμα παράλυτον» (κάθισμα). «᾿Εν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος» (δοξαστικὸν ἀποστίχων) [μὲ ἕνα μικρὸ χάσμα τῆς μεταδόσεως]. «Θείας φύσεως» κάθισμα μεσονυκτικοῦ γ΄ ἤχου.

 

 Χορῳδία Θ. Βασιλικοῦ.

66-12 ἀπολυτίκιον «Τοῦ σταυροῦ σου τὸν τύπον», κοντάκιον «Κων­σταν­τῖνος σήμερον»

67-01 «Κωνσταντῖνος σήμερον».


Ἄγνωστη χορῳδία

67-02 «Χριστὸς ἀνέστη» σύνηθες καὶ ἀργόν (ἡμιτελές).

 

(δημοσίευσι 25/7/2011)