ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες

PostHeaderIcon Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες

ἡ περίφημη «σχολὴ» τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ψάλτες ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς ἑλληνικώτατης Μακεδονίας μας


1 Γεώργιος ᾿Αγγελόπουλος, Φλώρινα
2 Γεώργιος Γρηγοριάδης, διάφοροι ὕμνοι
3 Κυριαζῆς Δασκαλούδης, πρωτοψάλτης Λαρίσης
4 Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι διάφοροι.
5 Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι λειτουργίας
6 Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι ὄρθρου καὶ λειτουργίας
7 Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. β΄ ἤχου.
8 Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. δ΄ ἤχου.
9 Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι πεντηκοστῆς καὶ ἄλλοι.
10 Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι
11 Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος (2)
12 ᾿Απόστολος Καλπακίδης (ἠχογραφήσεις)
13 ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ἠχογραφήσεις 1958, 1966, 1970
14 ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, παλαιὲς ἠχογραφήσεις
15 ᾿Αθανάσιος Καραμάνης στὸν ἅγιο ᾿Ανδρέα Πατρῶν, 1991
16 ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ὕμνοι λειτουργίας
17 ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης, Καβάλα
18 ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης στὸ Δρέπανο Πατρῶν
19 Σπυρίδων Μαϊδανόγλου (Μαϊδανόζογλου)
20 Μελῳδικὴ ἐπιστολὴ Σπυρίδωνος Μαϊδανόγλου
21 Δημήτριος Μῆτρος ἢ Μήτρου (1907-1980)
22 Δημήτριος Μῆτρος, ἅγ. Διονύσιος Πειραιῶς, 1968
23 Γεώργιος Σιαπερόπουλος
24 Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ὕμνοι τριῳδίου (1)
25 Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ὕμνοι τριῳδίου (2)
26 Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ῾Ηράκλειον Κρήτης, 2/4/2011
27 Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ῞Αγιος ᾿Ανδρέας ᾿Εγλυκάδος 3/2/1974
28 Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ἠχογραφήσεις
29 Χαρίλαος Ταλιαδῶρος (5)
30 Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι τριῳδίου
31 Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι α΄ ἤχου
32 Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι γ΄ ἤχου
33 Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι δ΄ ἤχου
34 Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι πλ. α΄ ἤχου
35 Χατζόπουλος, διάφοροι ὕμνοι
36 Χατζόπουλος, 14 σεπτεμβρίου
37 Χατζόπουλος, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος