ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Συναφεῖς ἐκδηλώσεις (μουσικολογικά, ψαλτικά, λειτουργικά, κ.λπ.)

PostHeaderIcon Συναφῆ (μουσικολογικά, ψαλτικά, λειτουργικά)

1 Ζ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ Συνέδριο