ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019

PostHeaderIcon Σεμινάριον Τυπικοῦ ᾿Αθήνα 2018-2019

1 Σεμινάριον Τυπικοῦ 13 Μαΐου 2019
2 Σεμινάριον Τυπικοῦ 15 ᾿Απριλίου 2019
3 Σεμινάριον Τυπικοῦ 18 Μαρτίου 2019
4 Σεμινάριον Τυπικοῦ 18 Φεβρουαρίου 2019
5 Σεμινάριον Τυπικοῦ 28 ᾿Ιανουαρίου 2019
6 Σεμινάριον Τυπικοῦ 10 Δεκεμβρίου 2018
7 Σεμινάριον Τυπικοῦ 19 Νοεμβρίου 2018
8 Ἔναρξις μαθημάτων λειτουργικοῦ τυπικοῦ 2018-2019
9 Μαθήματα ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ 2018-2019
10 Πληροφορίες γιὰ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλ. Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης»
11 Σεμινάριον Τυπικοῦ 24 ᾿Οκτωβρίου 2018
12 Διευκρινίσεις γιὰ τὸ Σεμινάριον Τυπικοῦ 2018-2019
13 Τὸ Σεμινάριον Τυπικοῦ συνεχίζεται! (δελτίον τύπου)
14 Σεμινάριον Τυπικοῦ 24 Σεπτεμβρίου 2018
15 Σεμινάριον Τυπικοῦ 4 ᾿Ιουνίου 2018
16 Σεμινάριον Τυπικοῦ 14 Μαΐου 2018
17 Σεμινάριον Τυπικοῦ στὴν ᾿Αθήνα 2018-2019