ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Σεμινάριον Τυπικοῦ 13 Μαΐου 2019

PostHeaderIcon Σεμινάριον Τυπικοῦ 13 Μαΐου 2019

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, 2018 - 2019

 

 

 

᾿Αγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τυπικοῦ,

 

῾Ολοκληρώνεται πλέον ὁ δεύτερος κύκλος τῶν σεμιναρίων στὴν ᾿Αθήνα μὲ γενικὸ τίτλο «Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό».

 

῾Η 12η καὶ τελευταία διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)

— τὴν Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

«Δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Τυπικοῦ».

 

Θὰ ἐπακολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι, ὡς εἴθισται, καὶ στὸ τέλος θὰ δοθοῦν οἱ βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἔχουν παρακολουθήσει συστηματικῶς τὶς διαλέξεις τοῦ δευτέρου κύκλου.

Συμμετοχὴ ΔΩΡΕΑΝ.

 

(᾿Επισυνάπτεται ἡ ἀφίσσα γιὰ τὴν 12η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου.)

 

 

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

— ᾿Εκδόσεις «Δεκάλογος», ᾿Αθῆναι