ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάρια Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2019-2020 Στιγμιότυπα ἀπὸ τὰ Σεμινάρια Τυπικοῦ

PostHeaderIcon Στιγμιότυπα ἀπὸ τὰ Σεμινάρια Τυπικοῦ

 

Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὶς δραστηριότητες τῶν σεμιναρίων Τυπικοῦ.

 

᾿Απὸ τὴν διάλεξι τοῦ ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου Ματθαίου στὶς 9/12/2019.

 

 


 

Μαθήματα τυπικοῦ σὲ τμήματα τοῦ Β΄ καὶ Α΄ ἔτους (δεκέμβριος 2019).

 

 

Τοπία ἀπὸ τὴν μονοήμερη χριστουγεννιάτικη ἀπόδρασι φίλων τοῦ Τυπικοῦ στὸ Λουτράκι Κορινθίας (27/12/2019).