ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Ἄλλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Τυπικό (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) Σεμινάριον Λειτουργικῆς Κατηχήσεως στὴν Πάτρα 18/11/2016

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

 

2ος κύκλος (ἔτους 2016-2017)·

«Ὑμνογραφικὸς λόγος καὶ τυπικὸ στὴν λειτουργικὴ ζωή»

 

Μὲ τὴν εὐλογία τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Πατρῶν

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ· Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ περιχώρων «῞Αγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός».

 

Ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι θὰ πραγματοποιηθεῖ γιὰ δεύτερη συνεχῆ χρονιὰ στὴν Πάτρα τὸ Σεμινάριο Λειτουργικῆς Κατηχήσεως σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὸν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ Περιχώρων «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός».

Φέτος θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν ὑμνογραφικὸ λόγο καὶ τὸ τυπικὸ στὴν λειτουργικὴ ζωή.

 

1η συνάντηση· «Λειτουργικὸ τυπικό»

 

Προλογίζει ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

Προσκεκλημένοι εἰσηγητὲς οἱ μουσικολόγοι

– Δημήτριος Μπαλαγεῶργος· «Τὸ λειτουργικὸ τυπικό· ἱστορικὰ καὶ ψαλτικὰ δεδομένα».

– Διονύσιος Ἀνατολικιώτης· «῾Η θεολογικὴ διάστασις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ».

 

Παρασκευὴ 18 Νοεμβρίου, 7 μ.μ.

Διακίδειος Σχολὴ Λαοῦ Πατρῶν (Κανάρη 56)

Εἴσοδος ἐλεύθερη

 

http://kaleise.blogspot.gr/                                           www.facebook.com/kaleisepatras

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

 

 

 [Γιὰ τὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017 στὴν ᾿Αθήνα βλέπε ἐδῶ ]

 

---

 

Ἡ διοργάνωση τοῦ Σεμιναρίου ἀπηχεῖ μία ἔγνοια γιὰ τὴν σχέση μας μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο. Πῶς μπορεῖ νὰ γεφυρω­θεῖ τὸ χάσμα ποὺ νιώθει ἕνας σύγχρονος ἄνθρωπος ἀπέναντι στὴν βυζαντινὴ κληρονομιά, ποὺ φέρει μαζί της αὐτὴ ἡ παράδοση; Πῶς ἐξελίσσονται οἱ μορφὲς ποὺ παίρνει ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωή; Πῶς αὐτὴ ἡ ζωὴ διαλέγεται μὲ τὸ εὐρύτερο πολιτισμικὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον; Πότε ἐκφράζει τὴν ἀλήθεια καὶ πότε ἀστοχεῖ; Τί σημαίνει νὰ μετέχει κάποιος στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή;

Τὸ Σεμινάριο Λειτουργικῆς Κατήχησεως ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν τέτοια ἐρωτήματα καὶ ἐνδιαφέρεται νὰ διευρύνει τὴν γνώση του σὲ σχέση μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Ὁ πρῶτος κύκλος ἀφοροῦσε στὴν ἐκκλησιαστικὴ εἰκονογραφία καὶ τὴ ναοδομία (δεῖτε περισσότερες πληροφορίες στὴν ἰστοσελίδα μᾶς http://kaleise.blogspot.gr/). Στὸν φετινὸ δεύτερο κύκλο θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ὑμνογραφία, τὸ μέλος, τὸ τυπικὸ καὶ τὴν σύνδεσή τους μὲ τὴν λειτουργικὴ ζωή.