ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Ἄλλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Τυπικό (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) Διάλεξι Τυπικοῦ στὰ Τρίκαλα, 18/4/2019

PostHeaderIcon Διάλεξι Τυπικοῦ στὰ Τρίκαλα, 18/4/2019

 

῾Ο Καλλιτεχνικὸς ᾿Οργανισμὸς—Χορὸς Ψαλτῶν «Τρίκκης Μελῳδοὶ» μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Δήμου Τρικκαίων στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου διαλέξεων–συζητήσεων μὲ τίτλο «Βυζαντινομουσικολογικὲς συναντήσεις· Ψαλτικὴ & Τυπικὸ» διοργανώνει διάλεξι μὲ θέμα:

 

«Τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ τὸ Τυπικόν».

 

Ἡ ἐκδήλωσι θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμπτη 18 ᾿Απριλίου 2019 καὶ ὥρα 19:00 στὸ Κέντρο Ἔρευνας Μουσεῖο Τσιτσάνη (http://www.mouseiotsitsani.gr/), Βενιζέλου καὶ Καρδίτσης 1, Τρίκαλα.  Εἴσοδος ἐλεύθερη.