5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες ᾿Επικοινωνία

PostHeaderIcon ᾿Επικοινωνία

 

᾿Εκδότης – κεντρικὴ διάθεσις – ἐπιταγὲς – ἐπιστολὲς – συνεργασίες στὴν διεύθυνσι

Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος (βιβλιοπωλεῖον)

Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 Ἀθῆναι

γιὰ «ΣΥΜΒΟΛΗ» (ἐπιθεώρησι τυπικοῦ)

Τηλ. καὶ φὰξ 210.322.4819

 

Διεύθυνσις ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας τῆς ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διευθυντὴς συντάξεως – ἰδιοκτήτης

Διονύσιος Μπι­λάλης ᾿Ανατολικιώτης, μουσικολόγος - τυπικολόγος

 

Συντακτικὴ ἐπιτροπή

Γεώργιος Ἰωάννου, φιλόλογος, ἀρχαιολόγος

Νικό­λαος Μενελάου, ἰδιωτικὸς ὑπάλληλος, ἐρευνητής

Μιχάλης Σωτηριάδης, πτυχιοῦχος θεολογίας

Παρα­σκευὴ Μαστροκώστα, οἰκογενειακὸς σύμβουλος

Κυριακὴ Παπανδρέου, ἰδιωτικὴ ὑπάλληλος, κατηχήτρια

Μελ­πο­μένη Λούλου, καθηγήτρια ἀγγλικῆς γλώσσης

Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου, βιολόγος, βιοϊατρικὸς ἐπιστήμων

 

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως

«Δεκάλογος», ᾿Αθῆναι – Ἁγία Παρα­σκευὴ ’Αττικῆς

 

Ὑπεύθυνος διαφημίσεων καὶ δημοσίων σχέσεων

Νεκτάριος Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι (ἔνθ᾿ ἀνωτέρω)

 

Γραφεῖον Βορείου Ἑλλάδος καὶ Θεσσαλίας

Μιχάλης Σωτηριάδης, Θεσσαλονίκη

 

Γραφεῖον Πελοποννήσου καὶ ᾿Ιονίου

Νικόλαος Μενελάου, Πάτραι

 

Γραφεῖον Αἰτωλοακαρνανίας καὶ ᾿Ηπείρου

Παρασκευὴ Μαστροκώστα, Μεσολόγγιον

 

Γραφεῖον Kρήτης καὶ Αἰγαίου

Μανοῦσος Πρωινάκης, ῾Ηράκλειον

 

Γραμματειακὴ ὑποστήριξι 

Τηλ. (+30) 697.411.6538, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it