5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 16

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ (16) ΤΕΥΧΟΣ (ὀκτώβριος-δεκέμβριος 2006)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 16ου τεύχους

 

 

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Γρηγόριος Νανακούδης, ἀρχιμανδρίτης

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς _ ψάλτης

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος _ διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, master νομικῆς καὶ θεολογίας

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

῎Αρχιππος Βελουχιώτης

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «Ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ Φαναρίου». Ἐνετίησιν 1790.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕKΤΟΥ (16) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως


Ἡ θεία λειτουργία τῆς μεγάλης παρασκευῆς, Δ. Ἀνατολικιώτου

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

Αἱ διατάξεις τῶν τακτικῶν ἀκολουθιῶν

Ἡ ἀρχὴ πάσης ἀκολουθίας

Ὁ ἐναρκτήριος τύπος τῶν ἀκολουθιῶν

Τὸ τέλος πάσης ἀκολουθίας

Ἡμέρα Δευτέρα – τάξις λατρείας

Ἡ λατρεία τῆς καθημερινῆς

Ἡ συνεχὴς κοινωνία

 

Τὸ τυπικὸν ὡς μέσον ἀντιπαράθεσης, Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχι­μαν­δρί­του

 

Ἡ ἐν τοῖς «Διπτύχοις» δημοσίευσις τῆς λιτανείας τῶν ἱ. εἰκόνων, Δ. Α.

 

Ἐπισημάνσεις ἀπὸ τὴν λειτουργικὴ βιβλιογραφία, Μανόλη Θεοδωράκη

 

Συνάντησι ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ, τοῦ διευθυντοῦ συντάξεως

 

Ἀναπλήρωσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος Παγκρατίου

 

Τὸ παλαιότερο Ὡρολόγιο, Μανόλη Θεοδωράκη

 

«᾿Αποκάλυψις» (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

Τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα κατὰ τὸν Κοσμᾶν τὸν Φλαμιᾶτον, ῾Ρωμανοῦ Πι­κρίδη

 

Πατριάρχαι καὶ πατριαρχεῖα, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

Ὁ Μοναχισμός, Μανόλη Θεοδωράκη

 

Ἄσκοπα κεφαλαῖα, δασεῖες καὶ περισπωμένες, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

Περὶ τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν, Ἀθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

Ἡ στράτευση τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν, Χρήστου Γαρνάβου

 

Ποτήριον Λειψάνων, Ἄρχιππος Βελουχιώτης

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

 

Ἐκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων 

 

Εὑρετήρια τευχῶν 12-16