5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 22

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (22) ΤΕΥΧΟΣ (ἀπρίλιος-ἰούνιος 2007)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 22ου τεύχους 


᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος (ἅγιος)

Χριστόδουλος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν (†)

Διονύσιος (Ψαριανός), μητροπολίτης Κοζάνης (†)

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Κωνσταντῖνος Χολέβας, πολιτικὸς ἐπιστήμων

᾿Ανάργυρος Παπαρίδης, θεολόγος – δρ χριστ. ἀρχαιολογίας

Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας 

᾿Εξώφυλλον. σχέδιο τοῦ ἁγιογράφου πρωτοπρεσβυτέρου Χριστοδούλου Φεργαδιώτη (1998)· παρεχωρήθη άπὸ τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν Π. Β. Πάσχο.

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 


᾿Επιστολὴ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κυρίου ῾Ιερωνύμου Β΄.


Κείμενον τῆς συντάξεως.


Κακόδοξες προσθῆκες εἰς τὴν θείαν λειτουργίαν, ῾Αγίου ᾿Αθανασίου τοῦ Παρίου


Πρακτικὰ θέματα τῶν ἱεροψαλτῶν, Ἀρχιεπισκ. Ἀθηνῶν Χριστοδούλου (†)

῾Η τάξη τῆς ψαλμῳδίας τῶν κανόνων κατὰ τὸ Τυπικὸ τοῦ ἁγίου Σάβα, Μανόλη Θεοδωράκη

Τυπικαὶ σημειώσεις

῾Η ἀπόλυσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου

 

᾿Ακολουθία ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις μαιευτηρίου, Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου (†)

Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

῾Ο βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Σωτῆρος ᾿Αμφίσσης, Ἀναργύρου Παπαρίδη

Μακεδονικό: ἡ κατασκευὴ ἑνὸς τεχνητοῦ ἔθνους, Κωνσταντίνου Χολέβα.


῾Η «μετάφρασι Νέου Κόσμου» τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», Δ. Ἀνατολικιώτου.


Βιβλιοπαρουσιάσεις

Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Β. Τζέρπου, ῾Η ᾿Ακολουθία τοῦ Νεκρωσίμου Εὐχελαίου, κατὰ τὰ χειρόγραφα εὐχολόγια τοῦ ΙΔ΄-ΙF΄ αἰώνα.

᾿Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Νικολάκη, ῾Η ᾿Ακολουθία τῆς ᾿Αρτοκλασίας.

Διακόνου Χρυσοστόμου Νάσση, ῾Η τελεσιουργία τοῦ μυστηρίου τῆς εὐχαριστίας. Κανονικὴ διδασκαλία καὶ λειτουργικὴ τάξη.

Π. Β. Πάσχου, ΕΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων