5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες Συνεργάτες τῆς ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

PostHeaderIcon Συνεργάτες τῆς ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

 

Τακτικοὶ συνεργάται

 

– Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικός, ψάλτης, ἐρευνητὴς θεμάτων λει­τουργικῆς καὶ τυπικοῦ.

– Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος, συνταξιοῦχος καθηγητὴς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐρευνητὴς θεμάτων τελετουργικῆς.

– Γρηγόριος Νανακούδης, ἀρχιμανδρίτης, ἐρευνητὴς τῆς νεωτέρας ἐκκλη­σι­α­στικῆς ὑμνογραφικῆς παραδόσεως.

– Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος, εἰδικὸς ἐπὶ θεμάτων λειτουργικῆς, τυπικοῦ, ὑμνολογίας καὶ ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

– Ἀργύριος Παραλικίδης, ἐρευνητὴς καὶ συλλέκτης ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας.

Ἀθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης, ἱεροκήρυξ, μουσικοδιδάσκαλος ἐπὶ θεμάτων ἀρχαίας ἑλ­λη­νικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος, διδάκτωρ θεολογίας.

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, διευθυντὴς συντάξεως, συγγραφεύς.

 

 

Συνεργάται

 

Μιχαὴλ Γαλενιανός, διδάκτωρ θεολογίας καὶ φιλοσοφίας τοῦ πανε­πι­στη­μίου Ἀθηνῶν.

– Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος, πρωτοψάλτης, καθηγητὴς βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ ὑμνολογίας τοῦ πανεπιστημίου Σέρμπρουκ Καναδᾶ.

– Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης, ἐρευνητὴς θεμάτων τυπικοῦ καὶ λειτουργικῆς.

– Παναγιώτης Μπούμης, κανονολόγος, ὁμότιμος καθηγητὴς πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

– Χρυσόστομος Νάσσης, πρεσβύτερος, διδάκτωρ θεολογίας, κανονολόγος, λει­τουρ­γιολόγος.

– Ἀνάργυρος Παπαρίδης, θεολόγος, διδάκτωρ χριστιανικῆς ἀρχαιολογίας.

 

 

Ἔκτακτοι συνεργάται

 

Ἀντώνιος Ἀβραμιώτης, ἐπίσκοπος Σαλώνων.

Ἀνδρέας Ἀλιπράντης, συνταξιοῦχος δάσκαλος, ψάλτης.

– Εἰρηναῖος Δεληδῆμος, ἀρχιμανδρίτης, ἐρευνητής, συγγραφεύς.

– Κωνσταντῖνος Καλλιανός, πρεσβύτερος.

– Νικόδημος Κανσίζογλου, ἀρχιμανδρίτης.

– Γεώργιος Μαγκιρίδης, θεολόγος.

– Γεώργιος Μεταλληνός, πρωτοπρεσβύτερος, ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς θεο­λογικῆς σχολῆς τοῦ πανεπιστημιου Ἀθηνῶν.

– Μηνᾶς Μηναΐδης, συνταξιοῦχος πρωτοψάλτης, χοράρχης.

– Φιλόθεος Νικολάκης, ἀρχιμανδρίτης.

– Δημοσθένης Παϊκόπουλος, πρωτοψάλτης, χοράρχης.

– Πέτρος Πανταζῆς, πρεσβύτερος.

– Παναγιώτης Παπαδημητρίου, φυσικός, δρ ἠλεκτρολόγος μηχανικός, ψάλ­της, ἐρευνητὴς ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ.

– Ἀπόστολος Παπαχρῖστος, θεολόγος, μουσικοδιδάσκαλος, τυπικάριος.

– Π. Β. Πάσχος, ἁγιολόγος, ὁμότιμος καθηγητὴς πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

– Εὐάγγελος ῾Ρουσέτης, οἰκονόμος.

Κωνσταντῖνος Τερζόπουλος, πρεσβύτερος οἰκονόμος, διδάκτωρ θεο­λο­γίας, μου­σι­κο­λόγος.

– Δημήτρης Ἰω. Φαλλῆς, ἱστοριοδίφης, δημοσιογράφος, συγγραφεύς.

Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης, μουσικολόγος, ἐπίκουρος καθηγητὴς πανε­πι­στη­μίου Ἀθηνῶν.

 

 

Συγγραφεῖς δημοσιευθέντων κειμένων

 

– Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, μητροπολίτης ᾿Εφέσου (ἅγιος).

– Μελέτιος Συρίγος ὁ Κρής, ἱερομόναχος (17ος αἰών).

– Νικόδημος ὁ ᾿Αθωνίτης, ἱερομόναχος (ὅσιος).

– ᾿Ιωακὶμ ἱερομόναχος ἐκ τῆς Πάρου (18ος αἰών).

– Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων († 1857).

– Δωρόθεος ἀρχιμανδρίτης ὁ Βαραχησιοπολίτης (19ος αἰών).

– ᾿Ονούφριος ὁ ᾿Ιβηρίτης, μοναχός (19ος αἰών).

– Εὐθύμιος Καββαθᾶς, μητροπολίτης Κυθήρων (†).

– Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, καθηγητὴς πανεπιστημίου († 1977).

– Γεώργιος Μπεκατῶρος, θεολόγος, τυπικολόγος († 1995).

– Διονύσιος Ψαριανός, μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης († 1997).

– Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, ἀρχιμανδρίτης († 2003).

– Ἰωάννης Μ. Φουντούλης, καθηγητὴς λειτουργικῆς πανεπιστημίου Θεσ­σα­λονίκης († 2007).

– Χριστόδουλος, ἀρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν († 2008).

 

 

Διάφοροι συνεργάται

 

Ἀρίσταρχος Μακεδών, Ἄρχιππος Βελουχιώτης, Γεώργιος ᾿Ιωάννου, Εὔβουλος ῾Ρω­μαῖος, Ι.Κ.Γ., Ι.Σ., Κ.Γ.Σ., Μ.Θ., ῾Ρωμα­νὸς Πικρίδης, Σ.Ν.Α., Σ.Ν.Μ., Χρῆστος Γαρνάβος, Εὐκρατίδας Βιθυνός.