5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης

PostHeaderIcon ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης

 

Ἀνδρέας Ἀλιπράντης.  ὑπηρέτησε ὡς δάσκαλος στὴν Πάρο, ἀπ᾿ ὅπου κα­τά­γεται, καὶ στὴν Ἀθήνα, ὅπου συνταξιοδοτήθηκε· γνώστης τῆς «βυζαντινῆς» καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς μου­σι­κῆς, διετέλεσε ψάλτης σὲ διάφορους ναοὺς καὶ χοράρ­χης βυζαν­τινῶν καὶ τετρά­φωνων χωρῳδιῶν· ἔχει μεταφέρει στὸ πεντάγραμμο κλασ­σικὰ μα­θήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς· εἶναι πρωτοψάλτης τοῦ καθε­δρι­κοῦ ναοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάν­νου τοῦ Προδρόμου στὸν Γέρακα ᾿Αττικῆς.  στὴν ἔντυπη «Συμ­βο­λὴ» δημο­σι­εύτηκε ἡ μελοποίησί του σὲ ὅλους τοὺς στίχους τοῦ ἀρχαίου κοι­νω­νι­κοῦ τῶν Θεο­φανείων (τεῦχος 20).  στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ὑπάρχουν καὶ ἄλλες μελοποιήσεις του καθὼς καὶ ἠχογραφήσεις τοῦ ἰδίου καὶ ἄλλων ψαλτῶν ἐκ τῆς συλλογῆς του.