3. Τυπικόν Τυπικὸν καὶ τάξις διαφόρων ἀκολουθιῶν Τυπικὴ διάταξις τῆς θείας λειτουργίας

PostHeaderIcon Τυπικὴ διάταξις τῆς θείας λειτουργίας

 

Πλήρης τυπικὴ διάταξις τῆς καθ᾿ ἡμέραν θείας λειτουργίας.