3. Τυπικόν Τυπικὸν καὶ τάξις διαφόρων ἀκολουθιῶν Τάξις τῆς ἀκολουθίας τῶν προηγιασμένων

PostHeaderIcon Τάξις τῆς ἀκολουθίας τῶν προηγιασμένων

 

Τάξις τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῶν προηγιασμένων τιμίων δώρων