Διάφορα ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Διάφορα ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 05 Ιουν 2011, 13:21:21

᾿Απὸ τὴν σημμετοχή μου σὲ ἄλλους διαδικτυακοὺς τόπους.


από Bs.... 4-06-2011, 17:04 pm
Μη εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική έχουμε;


από Dionysios 4-06-2011, 23:21 pm
Αὐτὴ εἶναι μία πολὺ καλὴ ἐρώτησις. δυστυχῶς ὅμως δὲν ἔχω νὰ προσφέρω μία ἀπάντησι ἐξίσου ἁπλῆ, διότι ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς προσδιορίζουμε τὸν ὅρο «βυζαντινὴ μουσική». στὴν πραγματικότητα στὴν συνείδησι τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων ἡ ἔννοια τῆς «βυζαντινῆς μουσικῆς» ταυτίζεται μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική, δηλαδὴ μὲ τὸ εἶδος καὶ τὸ ὕφος τῆς μουσικῆς ποὺ ἀκοῦμε συνήθως στοὺς ναούς. ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μποροῦμε νὰ κάμουμε τὶς ἑξῆς ἐπισημάνσεις·
1ον) βεβαίως καὶ ὑπάρχει «βυζαντινὴ» ἢ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ ποὺ δὲν εἶναι γιὰ χρῆσι ἐντὸς τῶν ναῶν καὶ ἰδίως σὲ ὥρα ἀκολουθίας. αὐτὸ ἴσως ἀκούγεται παράξενο, τὸ νὰ ὑπάρχουν εἴδη ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ποὺ νὰ μὴν προορίζωνται γιὰ χρῆσι ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι μία πραγματικότης. τὸ ὕφος αὐτῆς τῆς μουσικῆς εἶναι ἴδιο μὲ τὶς ψαλμῳδίες, καὶ τὰ ποιήματα ποὺ μελοποιοῦνται εἶναι χριστιανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου, ἀλλὰ δὲν εἶναι γιὰ λειτουργικὴ χρῆσι.
2) βεβαίως στὴν «βυζαντινὴ» περίοδο ὑπῆρχε καὶ μουσικὴ ποὺ δὲν ἦταν γιὰ ναοὺς οὔτε ἡ μελοποιημένη ποίησις εἶχε περιεχόμενο ἐκκλησιαστικό. τὸ ὕφος ὅμως τῶν ψαλλομένων παραμένει ὅμοιο μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους. ἔχουν διασωθῆ σχετικῶς λίγα. σήμερα τέτοια παραδείγματα εἶναι τὰ λεγόμενα ψαλτοτράγουδα, τὰ ὁποῖα ἔχουν περιωρισμένη χρῆσι.
3) ὑπῆρχαν καὶ τραγούδια κοσμικῆς χρήσεως μὲ περιεχόμενο καὶ μουσικὴ ποὺ δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ὕφος. συνήθως αὐτὰ δὲν ὀνομάζονται βυζαντινὴ μουσική.
4) ὅταν σήμερα γίνεται διαχωρισμὸς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς σὲ ἐκκλησιαστικὴ καὶ μή, συνήθως ὡς μὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ ἐννοοῦνται τὰ παραδοσιακὰ καὶ δημοτικὰ τραγούδια, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται καὶ αὐτὰ ὅτι εἶναι βυζαντινὴ μουσικὴ λόγῳ τῆς μουσικῆς καὶ ἠχητικῆς συγγενείας των μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους. τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ὅμως εἶναι μουσικὰ καὶ ποιητικὰ δημιουργήματα πολὺ νεώτερα ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους. θέλω νὰ πῶ δηλαδὴ ὅτι σίγουρα στὴν «βυζαντινὴ» ἐποχὴ δὲν τραγουδοῦσαν οὔτε τοὺς Κολοκοτρωναίους οὔτε τὸ «Τοῦ Κίτσου ἡ μάνα κάθονταν» καὶ τὰ λοιπά. ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψι ἡ ἔνταξί τους στὴν «βυζαντινὴ μουσικὴ» γίνεται μᾶλλον μὲ ἐπιφανειακὸ τρόπο.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Διάφορα ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 20 Δεκ 2011, 00:34:32

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Διάφορα ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 04 Δεκ 2012, 02:15:45

BdG έγραψε:κατι μου λεει οτι η μεσσαιωνικη μουσικη της ηπερειρωτικης Ελλαδας και των περισσότερων νησιων απειχε αρκετα από την βυζαντινη..ακομα περισσότερο θεωρω οτι απείχε η "βυζαντινη" (δηλαδη της ανατολης) του μεσσ αιωνα από αυτην της τουρκοκρατιας..


Οἱ προσωπικὲς ἀπόψεις καὶ ἀντιλήψεις εἶναι πάντοτε σεβαστές, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ ὅτι εἶναι καὶ ὀρθές. εἰδικὰ οἱ ἀπόψεις ποὺ εἶναι προϊόντα προσωπικοῦ διαλογισμοῦ χωρὶς ἐπάρκεια ἐξειδικευμένων γνώσεων, χωρὶς μελέτη τῶν πηγῶν καὶ τοῦ διαθέσιμου ὑλικοῦ καὶ χωρὶς τὴν δυνατότητα κατανοήσεως καὶ κριτικῆς ἐπεξεργασίας τῶν δεδομένων εἶναι ἐλάχιστα χρήσιμες στὴν ἐπιστήμη. φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι ἐξαιρέσεις, ἐπιβεβαιώνουν τὸν κανόνα.

῾Ο μεσαίωνας γράφεται μὲ ἕνα σ. ἡ βυζαντινὴ «μουσικὴ» εἶναι τελείως διαφορετικὸ μουσικὸ εἶδος ἀπὸ τὴν μουσικὴ τῆς ᾿Ανατολῆς, καὶ πρὸς Θεοῦ δὲν ταυτίζονται. ὁ ὅρος «βυζαντινὴ» μουσικὴ εἶναι πρόσφατος, τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καὶ ὄχι γεωγραφικός, καθόσον κανένα κράτος ἢ αὐτοκρατορία στὸν κόσμο δὲν ἔφερε ποτὲ ἐπισήμως τὴν ὀνομασία «Βυζάντιον». ὅλα εἶναι νεώτερες ὁρολογίες, ὄχι καὶ πολὺ πετυχημένες ἀπὸ ἱστορικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς, ποὺ καθιερώθηκαν ὅμως καὶ χρησιμοποιοῦνται διεθνῶς γιὰ τὴν κοινὴ συνεννόησι ἐρευνητῶν καὶ ἐπιστημόνων. ὁ ἑλληνικὸς χῶρος, ἠπειρωτικὸς καὶ νησιωτικός, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα εἶναι πάντοτε ἑνιαῖος τόσο ἐθνολογικῶς, ὅσο καὶ γλωσσικῶς, πολιτιστικῶς, ἐπιστημονικῶς, καὶ μουσικολογικῶς. γεωγραφικῶς βέβαια μεταβάλλεται κατὰ ἐποχές, ἐκτεινόμενος ἀπὸ ὅλο σχεδὸν τὸν παραμεσόγειο δακτύλιο καὶ τὶς τρεῖς χερσονήσους τῆς ᾿Ιταλίας, τοῦ Αἴνου καὶ τῆς Μικρᾶς ῾Ασίας μέχρι τὴν σημερινὴ ῾Ελλάδα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μικρότερη γεωγραφικὴ περιοχὴ ποὺ καταλαμβάνει τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος σὲ ὅλη τὴν ἱστορία του. πάντως ἡ ἐμβέλεια τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ (ἄρα καὶ τῆς μουσικῆς του) ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὰ ὅρια τοῦ ὅποιου ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἑλληνικοῦ χώρου. ὁ ὅρος «βυζαντινὴ μουσικὴ» χαρακτηρίζει συγκεκριμένο μουσικὸ εἶδος τοῦ τότε οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ χρησιμοποεῖται κυρίως γιὰ μεταμεσαιωνικὴ ἑλληνικὴ μουσική. χρησιμοποιεῖται καὶ γιὰ μεσαιωνικὴ ἑλληνικὴ μουσικὴ ἀναδρομικῶς καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν, ἐφόσον ἀναφερόμαστε κυρίως στὴν μουσικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας. σὲ καμμία περίπτωσι δὲν ὑπάρχει ἀντιπαράθεσι ἢ διάστασι ἑλληνικῆς καὶ «βυζαντινῆς» μουσικῆς. εἶναι σὰν νὰ πῇ κανεὶς ὅτι οἱ Ἄραβες τῆς Σαουδικῆς ᾿Αραβίας εἶναι διαφορετικοὶ ἐθνολογικῶς θρησκευτικῶς καὶ μουσικῶς ἀπὸ τοὺς Ἄραβες τῶν ᾿Αραβικῶν ᾿Εμιράτων. τέτοιοι ἰσχυρισμοὶ εἶναι ἀστειότητες.

Ἂν κάποιος δὲν γνωρίζῃ ἢ δὲν κατανοῇ τὰ ἀνωτέρω βασικὰ στοιχεῖα, τότε δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν προϋποθέσεις σοβαροῦ καὶ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου.


᾿Απὸ τὴν συμμετοχή μου σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ῾Ιστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron