Σελίδα 1 από 1

Νέα Σκήτη, ἠχογραφήσεις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ 17 Ιουν 2010, 11:57:50
από Dionysios
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Κελλὶ ἁγίων ἀναργύρων, Νέα Σκήτη, περὶ τὸ 2005-2007, ἑσπερινὸς παρασκευῆς διακαινησίμου.

608-19 «Χριστὸς ἀνέστη», κεκραγάρια πλ. β΄ καὶ δύο ἀναστάσιμα ἑσπέρια, ἅπαντα στιχηραρικά.
608-20 τὰ ὑπόλοιπα ἑσπέρια στιχηρὰ τῆς ἡμέρας.
608-21 Δόξα, «Τίς λαλήσει», Καὶ νῦν, «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
608-22 ἀπόστιχα στιχηρά.
608-23 Δόξα ἀποστίχων, «Σαλπίσωμεν φιλέορτοι», Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

Re: Νέα Σκήτη, ἠχογραφήσεις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ 17 Ιουν 2010, 12:16:51
από Dionysios
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Κελλὶ ἁγίων ἀναργύρων, Νέα Σκήτη, παρασκευὴ διακαινησίμου περὶ τὸ 2005-2007, ὄρθρος.

608-42 ἀναστάσιμος κανών, ὠδαὶ 7η, 8η καὶ 9η.
608-43 ἐξαποστειλάρια τὸ ἀναστάσιμον (φυσικὰ σὲ γ΄ ἦχο κατὰ παράδοσιν) καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς καὶ τὰ στιχηρὰ τῶν αἴνων.
608-44 στιχηρὰ τοῦ πάσχα.
608-45 Δόξα, «Τίς λαλήσει», Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».
608-46 «Χριστὸς ἀνέστη», τὰ εἰρηνικὰ καὶ τὸ α΄ ἀντίφωνον τῆς λειτουργίας.