Καραμάνης ᾿Αθανάσιος, διάφοροι ὕμνοι

ἡ περίφημη «σχολὴ» τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ψάλτες ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς ἑλληνικώτατης Μακεδονίας μας
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Καραμάνης ᾿Αθανάσιος 1970

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 24 Απρ 2009, 19:45:01

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Καραμάνης ᾿Αθανάσιος 1970

᾿Απὸ ἠχογράφησι σὲ πομπίνα τοῦ ἔτους 1970.

῞Υμνοι λειτουργίας

c007_ 10 Λειτουργικὰ τὰ λεγόμενα πατριαρχικά, εἰς ἦχον α΄
c007_ 10.mp3
(3.6 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 443 φορές

Πολὺ ὡραῖα στὸ συγκεκριμένο «Ἄξιον ἐστὶν» ὁ πρωτοψάλτης κάνει τὴν κατάληξι στὴν βάσι τοῦ μέλους, τὸν κάτω Πα, ὅπως εἶναι τὸ ὀρθόν, καὶ ὄχι στὴν ἀντιφωνία ἄνω Πα, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἐπίδρασις ἀπὸ τὶς ὄπερες τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς ἢ ἀπὸ ᾄσματα τῆς ἀνατολῆς, καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι σωστὸ γιὰ ἐκκλησιαστικὸ μέλος. ἡ ἀντιφωνία δημιουργεῖ καὶ παρατονισμόν· «μεγαλυνομέν»!

«Ἄξιον ἐστὶν» εἰς σπάθιον μέλος Μισαὴλ Μισαηλίδου

c007_ 11 ῞Ετερα «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν»
c007_ 11.mp3
(2.77 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 366 φορές

c007_ 12 ῞Ετερον «Ἄξιον ἐστίν»
c007_ 12.mp3
(1.97 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 336 φορές

c007_ 13 ῞Ετερον «Ἄξιον ἐστίν»
c007_ 13.mp3
(1.7 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 310 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Καραμάνης ᾿Αθανάσιος 1970

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 24 Απρ 2009, 20:00:53

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

c007_ 14 ᾿Απὸ τὸ ὀκτώηχον «Θεοτόκε παρθένε» τοῦ Πέτρου τοῦ Γλυκέος. «Καὶ εὐλογημένος», ἦχος πλ. α΄. «῾Ο καρπὸς», ἦχος πλ. β΄.
c007_ 14.mp3
(7.26 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 349 φορές

Λειτουργικὰ «ἀτζὲμ κιουρδί»
(ἔτσι ἔγραφε τὸ ἀντίγραφο ποὺ μοῦ ἔδωσαν)

c007_ 15 ῞Ετερα «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν»
c007_ 15.mp3
(2.78 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 324 φορές

c007_ 16 ῞Ετερον «Ἄξιον ἐστίν»
c007_ 16.mp3
(2.1 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 328 φορές

c007_ 19 ῞Ετερα «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν»
c007_ 19.mp3
(2.77 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 309 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

῞Υμνοι τριῳδίου, Καραμάνης ᾿Αθανάσιος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 24 Απρ 2009, 20:13:35

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι τριῳδίου, Καραμάνης ᾿Αθανάσιος

᾿Απὸ ἠχογράφησι σὲ πομπίνα τοῦ ἔτους 1970.


c007_ 17 «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀργὸν ᾿Ιακώβου, ἦχος β΄, + «Μὴ ἀποστρέψῃς» μέγα προκείμενον
c007_ 17.mp3
(5.77 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 408 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι τριῳδίου, Καραμάνης ᾿Αθανάσιος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 24 Απρ 2009, 20:21:16

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

c007_ 18 «Ἔδωκας κληρονομίαν» μέγα προκείμενον + «Χαλινοὺς» ᾿Ιακώβου
c007_ 18.mp3
(5.53 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 392 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Καραμάνης ᾿Αθανάσιος, διάφοροι ὕμνοι

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 22 Σεπ 2009, 00:52:20

᾿Εκ τοῦ ἀρχείου τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στὴν ἱστοσελίδα τῆς ὁποίας παραπέμπουν καὶ οἱ σύνδεσμοι.

Αἶνοι ἀναστάσιμοι α΄ ἤχου, ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ναὸς ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη.

Αἶνοι ἀναστάσιμοι γ΄ ἤχου, ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ναὸς ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη.

Αἶνοι ἀναστάσιμοι βαρέος ἤχου, ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ναὸς ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χρόνια πολλά γιά τό ἱερό δωδεκαήμερο

Δημοσίευσηαπό Βαγγελης » Πέμ 24 Δεκ 2009, 18:07:34

Πολλες Ευχαριστιες για ευχες σας και πολλες ευχες στὰ μέλη καὶ τοὺς ἀναγνῶστες τῶν διαδικτυακῶν «Διαλόγων» τῆς Συμβολῆς ,
για καλα Χριστουγεννα .
Συνημμένα
2'10''=ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Αθ.=Χριστος Γενναται(αργον) Αος.MP3
(4.99 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 342 φορές
(+ 14/11/2010)
Βαγγελης
 
Δημοσ.: 4
Εγγραφη: Πέμ 24 Δεκ 2009, 10:41:53

Re: Καραμάνης ᾿Αθανάσιος, διάφοροι ὕμνοι

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 30 Μάιος 2010, 01:00:00

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

d839-12 δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός. μία ἠχογράφησις πρὶν ἀπὸ μισὸ αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1958!
d839-12.mp3
(6.02 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 323 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Καραμάνης, 1958 καὶ 1966

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 22 Σεπ 2010, 12:29:30

᾿Ηχογραφήσεις τοῦ ᾿Αθανασίου Καραμάνη στὴν Θεσσαλονίκη, 1958 καὶ 1960. δημοσιεύτηκαν στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς ἐδῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Καραμάνης ᾿Αθανάσιος, διάφοροι ὕμνοι

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 10 Αύγ 2011, 00:56:26

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Καραμάνης ᾿Αθανάσιος, διάφοροι ὕμνοι

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 01 Οκτ 2012, 21:59:45

᾿Αθανάσιος Καραμάνης, παλαιὲς ἠχογραφήσεις (μεταξὺ αὐτῶν καὶ μία συναυλία στὴν Πάτρα, κυριακὴ τῆς σταυροπροσκυνήσεως ἀγνώστου ἔτους).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Θεσσαλονικεῖς καί Μακεδόνες ψάλτες

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron