Σελίδα 1 από 2

Θεοφάνεια - Φῶτα, προεόρτια, μεθέορτα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 16 Δεκ 2008, 13:10:42
από Dionysios
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2009

Εἰς τὰ ἄρτι κυκλοφορηθέντα Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2009 ὑπάρχει τυπογραφικὸν λάθος, τὸ ὁποῖον διέλαθεν, ὡς μὴ ὤφειλε, τῆς προσοχῆς τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκδόσεως (δηλαδὴ ἐμοῦ!).

Εἰς τὶς 6 ἰανουρίου (ἡμέραν τρίτην) καὶ σελ. 17 μετὰ τὰ ἀναγνώσματα παρέμεινεν ἐκ λάθους ἡ ἑξῆς φράσις·
«Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου. Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως “᾿Επὶ σοὶ χαίρει”».

῾Η φράσις πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ ὡς ἑξῆς·
«Λειτουργία τελεῖται ἡ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως ὁ α΄ εἱρμὸς τῆς θ΄ ᾠδῆς μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου αὐτοῦ “Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν...᾿Απορεῖ πᾶσα γλῶσσα”».

Re: Θεοφάνεια 2009

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 16 Δεκ 2008, 13:15:02
από Dionysios
Παρακαλῶ τοὺς ἀναγνώστας νὰ ἐνημερώσουν ὅσους περισσότερον ἠμποροῦν, κυρίως τοὺς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κληρικοὺς καὶ ψάλτας . ἡ λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐφέτος τελεῖται κανονικῶς τὴν παραμονὴν μετὰ τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ τῆς παραμονῆς. οἱ ἱερεῖς ἀσφαλῶς θὰ ἀντιληφθοῦν εὔκολα τὸ ἄτοπον τοῦ διαλαθόντος παροράματος.

Re: Θεοφάνεια 2009

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 16 Δεκ 2008, 16:08:45
από Panagiotis
Μην είσαι και τόσο βέβαιος! :lol:

Re: Θεοφάνεια 2009

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 16 Ιαν 2009, 22:03:15
από Dionysios
Παλαιότερα στὶς 15-05-08 καὶ ὥρα 22:04 εἶχα γράψει ἕνα κείμενο, τὸ ὁποῖο τὸ βρῆκα ξανὰ σήμερα, καὶ νομίζω ὅτι ταιριάζει ἐδῶ, γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ παραθέτω.
Θέλω νὰ διευκρινίσω ἐδῶ καὶ νὰ παρακαλέσω νὰ μὴ γενικεύουμε τὰ πράγματα. γιὰ τὰ τελευταῖα χρόνια [ἀπὸ τὸ 2007] τὴν εὐθύνη τῆς συντάξεως τοῦ Τυπικοῦ τῶν Διπτύχων τὴν ἔχω προσωπικῶς ἐγώ. πιὸ πρὶν ὑπῆρχε ἄλλος συντάκτης. ἡ ὑποεπιτροπὴ Διπτύχων δὲν συντάσσει τὸ τυπικόν, καὶ εἶναι ἄδικο νὰ φορτώνωνται καὶ ἄλλοι τυχὸν δικά μου λάθη καὶ ἀστοχίες. δὲν συνηθίζω νὰ κρύβωμαι πίσω ἀπὸ γενικότητες ἢ πίσω ἀπὸ ἕνα ἀνώνυμο ἢ ἀπροσδιόριστο σύνολο οὔτε ἀποποιοῦμαι τῶν ὅποιων προσωπικῶν εὐθυνῶν μου, σ᾿ ἐκεῖνα τὰ σημεῖα βέβαια ποὺ ἔχω προσωπικὴ εὐθύνη, κι ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ σύνταξις τοῦ συγκεκριμένου Τυπικοῦ.

Re: Θεοφάνεια 2009

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 19 Ιαν 2009, 11:51:11
από Dionysios
῞Ενα μήνυμα ποὺ δὲν εἶχε ἄμεση σχέσι μὲ τὸ παρὸν θέμα μετεφέρθη σὲ νέο θέμα (viewtopic.php?f=194&t=209)

Re: Θεοφάνεια 2009

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 12 Μάιος 2009, 10:11:12
από Ιωαννίδης Δημήτριος
Σωστή η διόρθωση για την Λειτουργία. Σε διαμάχη κάποιου Συναδέλφου της Μητροπόλεως Νικαίας με τον Ιερέα του Ναού, σχετικά με το ποιά Λειτουργία θα έπρεπε να τελεσθεί, με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν σχετικά. Τους είπα ότι το σωστό είναι να τελεσθεί η Λειτουργία του Χρυσοστόμου με την Καταβασία αντί του "Άξιον Εστίν".
Μάλιστα είχα σκοπό να το συζητήσουμε μαζί, αλλά δυστυχώς όσο γερνάμε το μυαλό μας γίνεται "συνεχές ελαφρόν".

κοινωνικόν θεοφανείων

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 08 Ιαν 2012, 13:47:04
από Dionysios

Θεοφάνεια - Φῶτα, προεόρτια, μεθέορτα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 04 Νοέμ 2017, 03:16:14
από Dionysios
Προεόρτια καὶ μεθέορτα ἀναγνώσματα τῶν Φώτων

«᾿Εφημέριος», ἔτος 62, τ. 11, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2013.

Re: Θεοφάνεια - Φῶτα, προεόρτια, μεθέορτα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 06 Ιαν 2018, 00:17:12
από Αρτεμάς
Χρόνια πολλά σε όλους για την άγια μέρα.

Διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια στο Ημερολόγιο-Τυπικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου μπαίνει στον όρθρο των Θεοφανείων αυτή η υποσημείωση:
8. Τό ΤΜΕ, 6 Ἰαν. Περίπτωσις Δ΄, § 3, σελ. 143, τό Μηναῖον καί ὅλα τά παλαιά Τυπικά ὁρίζουν τόν Μ. Ἁγιασμόν τῆς σήμερον εἰς τό τέλος τῆς Μ. Δοξολογίας, ἀλλά κατά σχετικήν πρόβλεψιν τοῦ ΤΜΕ, σελ. 143, ὑποσημ. 4, εἰς πλείστους Ναούς τελεῖται εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, διά νά μή γίνεται ἀταξία καί πρός καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν.

Νομίζω πως είναι αντιγραφή από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος σχεδόν κατά λέξη.

Re: Θεοφάνεια - Φῶτα, προεόρτια, μεθέορτα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 06 Ιαν 2018, 14:44:51
από Αρτεμάς
Βλέπω για αύριο Κυριακή 7 Ιανουαρίου ότι το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου γράφει ότι είναι Κυριακή μετά τα Φώτα, ενώ το σωστό είναι ότι η επόμενη Κυριακή 14 Ιανουαρίου είναι η Κυριακή μετά τα Φώτα.