ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Διονύσιος Φιρφιρῆς, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Διονύσιος Φιρφιρῆς, ἠχογραφήσεις

 

    Μακαριστὸς μοναχὸς Διονύσιος Φιρφιρῆς (1912-1990), ἱεροδιάκονος, πρω­το­ψάλτης τοῦ Πρωτάτου Ἄθω.


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


     ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου, ποὺ μεταδόθηκε στὶς 15 ἢ 16 Νοεμβρίου 1988.


12-03 πρόλογος Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου.  

12-04 Διονύσιος Φιρφιρῆς, ἱεροδιάκονος. πολυέλεος «᾿Εξομολογεῖσθε», πεντάηχος.

 

* * *

598-01, «Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν», ἦχος α΄, καλοφωνικὸν τροπάριον, ἐκ τῆς γ΄ ᾠδῆς τοῦ προεορτίου κανόνος τῶν χριστουγέννων τῆς 20ῆς δεκεμβρίου. 598-01.mp3

556-05, «῞Οτε καιρός», πλ. β΄, δοξαστικὸν αἴνων τῶν χριστουγέννων, μέλος ἀργὸν ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου τοῦ παλαιοῦ. 556-05.mp3